Prosinec 2008

Veselé Vánoce

23. prosince 2008 v 18:43 | Ladislav Turyna ml.

Sbor dobrovolných hasičů v Jezbořicích Vám přeje krásné požitíSVÁTKŮ VÁNOČNÍCH A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK !

                ( klikni ! )   

Čas vánočních svátků

17. prosince 2008 v 16:07 | Láďa Turyna
Přáním nás všech je, aby vánoční svátky a poslední den v roce, byly klidné a strávené v pohodě. Proto je tu několik rad od hasičů.
Mezi typické vánoční požáry patří ty způsobené neopatrnou manipulací se svíčkami, hlavně na adventních věncích nebo prskavkami, při nichž často hoří adventní věnce, ubrusy, koberce, záclony apod. Kvůli zvýšené intenzitě činnosti v kuchyních při přípravách svátečních pokrmů se pak každý rok množí případy vznícení potravin při vaření. V období Vánoc hoří nejčastěji odpady v popelnicích či kontejnerech, saze nebo zazděné trámy v komínech. Naše domovy jsou dnes doslova přeplněny vysoce hořlavými materiály, jako jsou koberce, čalounění, záclony. Požáry v bytech se pak rychle šíří a mohou způsobit značné materiální škody, nehledě na ohrožení životů a zdraví. Proto i o Vánocích musíme maximálně opatrně zacházet se všemi zdroji otevřeného ohně.

Pamatujme, že hořící svíčka nebo prskavka je otevřený oheň a jako s takovým by se s ní mělo zacházet. Ještě ve vzdálenosti 8 -10 cm od plamene svíčky teplota přesahuje 200 °C, což stačí k zapálení papíru, plastů, textilií a dalších předmětů, které doma neopatrně necháte v blízkosti hořící svíčky. Zapálenou svíčku nelze proto položit kamkoli a na cokoli. Svíčka by měla být umístěna na stabilní nehořlavé podložce bránící přímému kontaktu hořící svíčky s podkladem (např. chvojím adventního věnce, ubrusem apod.).

Svíčky umísťujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, rozhodně je nedávejte k oknům do průvanu, blízko záclon, v těsné blízkosti sedaček či jiných textilií, nenechávejte je ani na poličce nebo skříni, neboť oheň se rychle přenese na nábytek a zařízení bytu. Zapálené svíčky nesmíte nechat během jejich hoření bez dozoru. Zhasněte je vždy, když opouštíte domov nebo jdete spát.

Pamatujme, že každý prodávaný výrobek musí být opatřen návodem použití, kde se lze dozvědět jak s předmětem bezpečně zacházet a jak ho správně používat.
Symbolem Vánoc je již tradičně ozdobený vánoční stromek. Někdo má rád klasické svíčky na stromečku, případně prskavky. Jedná se o otevřený oheň a vznícení jehličí či záclony je skutečně otázkou okamžiku a neštěstí je hotové. "Rizikovou skupinou jsou v tomto případě zejména starší lidé, kteří jsou zvyklí na klasické svíčky, neboť s nástupem elektrických žárovek se četnost takovýchto událostí snížila," doplňuje por. Ing. Jaroslav Kubíček, vyšetřovatel požárů HZS Pardubického kraje územního odboru Ústí nad Orlicí. Tam, kde se používají elektrické svíčky, vám radíme, kupovat raději značkové výrobky, budete mít větší jistotu, že nedojde k požáru od elektrické instalace.

Na konci roku však nehrozí jen svíčky nebo prskavky, během Vánoc se již prodává zábavní pyrotechnika. Prodejci by však měli při jejich prodeji a uskladňování dodržovat základní bezpečnostní pravidla, aby nedošlo ke vzniku požáru, výbuchu nebo jinému ohrožení. Prodej zábavné pyrotechniky a manipulaci s ní upravuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 174/1992 Sb. ze dne 16. března 1992 o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi. Vánoční svátky patří z pohledu hasičů k těm klidnějším obdobím roku, přesto i v tomto svátečním období musí jednotky požární ochrany vyjíždět k požárům, dopravním nehodám nebo jiným mimořádným událostem, na kterých se mnohdy podílí lidská neopatrnost či neznalost. Tak ať jsou letošní Vánoce opravdu těmi klidnými…

Mikulášská nadílka

1. prosince 2008 v 20:02 | Láďa Turyna ml.
Přátelé, obyvatelé Jezbořic. Každoročně Vás a Vaše milé ratolesti,v tuto roční dobu,navštěvuje Čert a Mikuláš. Již druhým rokem je tato událost pod záštitou Hasičů v Jezbořicích. Děti jsou určitě celý rok hodné,a tak jim možná Mikuláš, andílci a čerti něco od Obce přinesou. Užívejte si adventu a nezlobte, aby si Vás čerti neodnesli.Advent

1. prosince 2008 v 19:55 | Láďa Turyna ml.
Tento víkend začíná advent a po čtyři neděle si budeme rozsvěcet vždy jednu svíčku na adventním věnci. Pamatujme, že hořící svíčka je otevřený oheň a jako s takovým by se s ní mělo zacházet. Každý rok dochází během prosincových dní k požárům od hořících svíček, zejména právě těch umístěných na adventních věncích. Důležitý je výběr věnce a svíček. Pokud svíčky doma zapálíte, dbejte na to, abyste nikdy neopustili byt či dům, dokud svíčky nedohoří.

Hasiči každoročně vyjíždějí k požárům adventních věnců. Vyšetřovatelé hasičů varují před adventními věnci s nesprávně nainstalovanými svíčkami. "V loňském roce byly na trhu i svíčky, které místo parafinu obsahovaly chemickou látku, která hořela i s knotem. Tedy místo plamene z knotu hořela celá svíčka. Přirovnat bychom to mohli například k pevnému podpalovači," upozorňuje vyšetřovatel Daniel Norek, DiS. z HZS Pardubického kraje. Některé věnce jsou určeny pouze k dekoraci a tudíž bychom na ně neměli již umísťovat svíčky a následně je zapalovat.

Blíží se i nejkrásnější svátky v roce a naše domovy si zdobíme různými svíčkami, nejen těmi, které jsou na adventním věnci. Je nutné si uvědomit, že zapálenou svíčku nelze položit kamkoli a na cokoli. V každém případě by svíčka měla být umístěna na stabilní nehořlavé podložce bránící přímému kontaktu hořící svíčky s podkladem - často je to například chvojí adventního věnce. Svíčky umísťujeme v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, rozhodně je nedáváme k oknům do průvanu, blízko záclon, v těsné blízkosti sedaček či jiných textilií, ani na poličku nebo skříň, neboť oheň se rychle přenese na nábytek a zařízení bytu.